přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

29.3.2018

Níže v textu naleznete jednotlivé kroky, které popisují administraci projektu v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Termíny v závorkách jsou platné pro 7. kolo příjmu žádostí, u kterého příjem žádostí probíhá od 9. 10. 2018 do 30. 10. 2018. Níže uvedený přehled kroků administrace je pouze informativní – kompletní postup resp. podmínky jsou uvedeny v Pravidlech, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) a „Podrobných postupech“ k jednotlivým administrativním krokům, na které jsou v Pravidlech uvedeny odkazy. Postupně zde budou doplňovány odkazy na jednotlivé „Podrobné postupy“ v souladu s harmonogramem administrace konkrétního kola příjmu žádostí.

Přehled kroků k předkládání Žádosti o dotaci (7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020)

 1. Registrace žadatele do Portálu farmáře (dostupné na www.szif.cz). Žadatel, který není registrován v Portálu farmáře, může získat registraci (uživatelské jméno a heslo) osobním podáním žádosti o přístup na místně příslušném RO SZIF nebo na CP SZIF
 2. Žadatel vygeneruje Žádost o dotaci (ŽoD) z účtu Portálu farmáře. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF nebo na Portálu farmáře.
 3. Žadatel vyplní a odešle ŽoD prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře v termínu příjmu žádostí (7. kolo: 9. 10. 8:00 hod. – 30. 10. 2018 18:00 hod.).
 4. O zaregistrování Žádosti o dotaci žadatel bude informován prostřednictvím Portálu farmáře SZIF nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení příjmu žádostí (nejpozději do 13. 11. 2018).
 5. Doporučení Žádostí o dotaci - zveřejnění seznamu Žádostí o dotaci seřazených podle žadatelem požadovaného počtu bodů sestupně (v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace - nižší požadovaná dotace má přednost) dle kategorií „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“ nejpozději do 19. 11. 2018 na: www.eagri.cz/prv , www.szif.cz.
 6. Žadatelé v kategorii Doporučen a Náhradník dokládají prostřednictvím Portálu farmáře přílohy k Žádosti o dotaci (a případně aktualizovaný formulář ŽoD) - nejpozději do 5. 3. 2019 18:00 hod. U vybraných příloh možnost doložení v listinné podobě – osobně nebo poštou na příslušný RO SZIF. Podrobný postup pro vygenerování a zaslání příloh Žádostí o dotaci a příloh k "finančnímu zdraví žadatele" přes Portál farmáře naleznete na webových stránkách SZIF a www.eagri.cz/prv.
 7. Výsledky administrativní kontroly – v případě zjištěných nedostatků a vyhodnocení chyb na Žádosti resp. přílohách k Žádosti:
  • Neodstranitelné – Ukončení administrace,
  • Odstranitelné – Výzva SZIF (Žádost o doplnění neúplné dokumentace) pouze prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do 1. 7. 2019):
   1. Odstranění nedostatků do 21 kalendářních dnů od zveřejnění Žádosti o doplnění neúplné dokumentace na Portálu farmáře,
   2. Neodstranění nedostatků v termínu vede k ukončení administrace.
 8. Schválení Žádostí doporučených/Žádostí náhradníků na základě alokace stanovené Řídicím orgánem PRV a podle počtu obdržených bodů – v případě rovnosti bodů rozhoduje výše požadované dotace. Předpokládané zahájení schvalování žádostí 7. kola v průběhu srpna 2019.
 9. V případě, že je projekt schválen k poskytnutí dotace z PRV – výzva k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (pouze prostřednictvím Portálu farmáře SZIF).
 10. Nutnost dostavit se ve stanovené lhůtě.
 11. Podpis osobně (žadatel/zmocněný zástupce) na RO SZIF.
 12. Vyhotovení dvou stejnopisů (žadatel/SZIF) – originály.
 13. Změna obsahu prostřednictvím Dodatku k Dohodě případně Vyrozuměním.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem