přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předkládání příloh k finančnímu zdraví

5.11.2015

Ministerstvo zemědělství informuje, že pro posouzení finančního zdraví se jako přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze vygenerované a vyplněné formuláře z Portálu farmáře.

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 uvádí, že žadatel je povinen po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit: „Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektu, jehož způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000,- Kč. Informace žadatel vyplní do generovaného formuláře v pdf formě na Portálu farmáře. Formulář bude vygenerován na základě volby žadatele, tzn. dle způsobu vedení účetnictví v plném/zjednodušeném rozsahu, nebo daňové evidence.“

Metodika výpočtu finančního zdraví, která je k dispozici na www.eagri.cz/prv a  na webových stránkách SZIF uvádí následující požadované dokumenty:

V případě že žadatel vede účetnictví:

  • Rozvaha (Bilance),
  • Výkaz zisku a ztráty,
  • V případě zjednodušeného (zkráceného) rozsahu účetnictví dále Dodatkovou tabulku,
  • Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo opravných přiznání).

V případě že žadatel vede daňovou evidenci:

  • Daňové přiznání ověřené Finančním úřadem (včetně případných dodatečných nebo opravných přiznání),
  • Formulář Daňové evidence.

Ministerstvo zemědělství sděluje, že požadované dokumenty, které jsou uvedeny v Metodice výpočtu finančního zdraví, slouží pouze k ověření správnosti údajů vyplněných do vygenerovaných formulářů z Portálu farmáře. Požadované dokumenty budou kontrolovány při kontrole na místě u žadatele.

Požadované dokumenty dle Metodiky výpočtu finančního zdraví se nepředkládají jako přílohy k Žádosti o dotaci. Pro posouzení finančního zdraví se jako přílohy k Žádosti o dotaci dokládají pouze vygenerované a vyplněné formuláře z Portálu farmáře.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem