přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktualizace Metodiky výpočtu finančního zdraví

14.4.2016

Ministerstvo zemědělství informuje o zveřejnění aktualizované Metodiky výpočtu finančního zdraví (dále jen „Metodika“).

Aktualizace Metodiky byla provedena na základě zkušeností z 1. kola příjmu žádostí, kdy byly ze strany žadatelů vznášeny dotazy, resp. požadavky na lepší specifikaci postupu výpočtu finančního zdraví. Aktualizace Metodiky je formálního charakteru.

V Metodice došlo k upřesnění, že za účetně uzavřená období (tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání žádosti) musí být u místně příslušného správce daně podaná daňová přiznání, a to nejpozději do data podání formulářů pro posouzení finančního zdraví. Dále došlo k doplnění informace pro žadatele, že pokud nedisponují alespoň dvěma účetně uzavřenými obdobími (v případě subjektů bez historie), mohou žádat na projekty pouze do 1 mil. Kč způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Do Metodiky byl vložen způsob kontroly ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu při fyzické kontrole projektu na místě, tj. jakým způsobem bude ověřována pravdivost žadatelem zaslaných údajů.

Poslední změna se týká upřesnění intervalů v tabulkách mezních hodnot pro jednotlivé ukazatele včetně bodového ohodnocení, které spočívá v jejich přesnější konkretizaci.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem