přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

2. krok vymezení

10.6.2016

Po základním vymezení, charakterizovaným přírodními podmínkami, následuje 2. krok vymezení, označovaný také jako jemné doladění (fine tunning). Z ANC jsou v tomto kroku odstraněny oblasti, které své přírodní znevýhodnění překonaly buď investicemi (např. vybudováním závlahových systémů) nebo je v nich dosahováno takové úrovně produkce, která je porovnatelná s produkcí v oblastech bez přírodního omezení (ekonomické ukazatele).

Evropská komise vydala dokument „Fine tunning v oblastech s významným přírodním znevýhodněním a v oblastech se specifickým znevýhodněním“, který stanovuje postupy a výčet ukazatelů, které by měly být v tomto kroku pro vyloučení oblastí z ANC využity, pokud jsou pro daný členský stát relevantní:

 • standardní produkce (průměrná hodnota zemědělské produkce ve farmářských cenách, nezohledňuje však náklady),
 • hustota stromů (v ČR nerelevantní, vhodné pro země pěstující např. olivy),
 • intenzita chovu hospodářských zvířat (hustota chovu zvířat v ČR je příliš nízká),
 • skleníky (v ČR nerelevantní),
 • zavlažování (v ČR nerelevantní),
 • odvodnění (bylo použito již v 1. kroku vymezení, na základě údajů VÚMOP o melioračních stavbách (od r. 1977 považovány za funkční)
 • průměrný výnos (v ČR není dostatečně velké homogenizované území, které by mohlo být charakterizováno průměrným výnosem jedné plodiny)
 • faremní systémy (nevhodné, vyřadilo by i farmy, které daný výrobní systém na daném území neprovozují)
 • produkční metody (v ČR není dostatečně velké území, které by mohlo být charakterizováno jednou produkční metodou).
 • jiný normativní ukazatel produktivity půdy (nutné obhájit před EK)

ČR nevyhovuje výčet navržených ukazatelů, a proto byla využita možnost stanovit jiný normativní ukazatel produktivity půdy označovaný jako hrubý roční rentní efekt (HRRE).

Tento ukazatel je postaven na údajích o BPEJ, kde je pro každou BPEJ navržena skladba pěstovaných plodin. HRRE vyjadřuje rozdíl mezi normativními výnosy plodin v Kč a normativními náklady, vynaloženými na jejich pěstování. Vzhledem k tomu, že se jedná o zavedení specifického národního ekonomického ukazatele pro 2. krok vymezení, je nutné uvedený postup konzultovat s EK. Zahájení těchto konzultací se předpokládá v průběhu roku 2016.

Při uplatnění HRRE dosahuje celková rozloha ANC 53 % zemědělské půdy (podle LPIS), z toho oblasti vymezené podle biofyzikálních kritérií tvoří cca 39 % a horské oblasti, které se nemění a není na ně aplikován 2. krok vymezení, tvoří stále cca 15 % zemědělské půdy.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem