přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní seznam k.ú. zařazených do ANC od roku 2018 – aktualizace říjen 2017

14.7.2017

Na základě vyhodnocení biofyzikálních kritérií na území ČR (tzv. 1. krok vymezení) a provedení ekonomického zhodnocení zemědělské produkce těchto oblastí (tzv. 2. krok vymezení) byl MZe ve spolupráci s ÚZEI připraven seznam katastrálních území, která od roku 2018 splňují kritéria pro zařazení do oblastí s přírodními znevýhodněními (ANC, Areas with Natural Constraints). V říjnu 2017, po konzultacích s Evropskou komisí, byla připravena nová pracovní verze vymezení ANC, která obsahuje zařazení jednotlivých obcí a katastrálních území do horských (H), ostatních (O) a specifických oblastí (S) ANC. Nově obsahuje také návrh na zařazení katastrálních území do přechodných oblastí (XOA, XOB). Jedná se o pracovní dokument, který bude projednáván s Evropskou komisí. Nejedná se proto o finální seznam, na základě kterého by bylo možno zakládat právní nárok o dotaci. Konečná verze seznamu bude uvedena v příloze příslušného národního právního předpisu.   

Tipy pro vyhledávání: Seznam je řazen abecedně podle názvu okresu, obce a katastrálního území. Pro vyhledávání je možné použít filtry v záhlaví tabulky.

Legenda: H = horské oblasti (stávající diferenciace horských oblastí podle nařízení vlády č. 72/2015 Sb. je neměnná); O1, O2, O3 = ostatní oblasti; S = specifické oblasti; XOA, XOB - přechodně podporované oblasti

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem