přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Redefinice LFA

Redefinicí se rozumí nové vymezení LFA. Netýká se však horských LFA, je navržena především pro ostatní LFA (jiné než horské oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním), pro které neexistovala jednotná kritéria v rámci EU, která by zaručila, že podpory jsou v EU distribuovány v porovnatelných podmínkách. EK proto navrhla soubor klimatických a půdních kritérii, na základě kterých je možné exaktně určit přírodní znevýhodnění v dané oblasti.

Redefinice se skládá ze dvou kroků. Prvním krokem je vymezení přírodně znevýhodněných území, po němž následuje 2. krok, jehož úkolem je vyřadit takové oblasti, které své přírodní znevýhodnění překonaly.
Toto nové vymezení je pro všechny členské státy EU povinné nejpozději od roku 2019.
Evropská komise souhrnně označuje LFA s redefinovanými oblastmi jako ANC (Areas with Natural Constraints).
Z důvodu redefinice bude nově stanovena také výše dotace.10.6.2016

1. krok vymezení

Základní vymezení oblastí spočívá v ověření, zda je území obce znevýhodněno přírodními podmínkami.


10.6.2016

2. krok vymezení

Po základním vymezení, charakterizovaným přírodními podmínkami, následuje 2. krok vymezení, označovaný také jako jemné doladění (fine tunning). Z ANC jsou v tomto kroku odstraněny oblasti, které své přírodní znevýhodnění překonaly buď investicemi (např. vybudováním závlahových systémů) nebo je v nich dosahováno takové úrovně produkce, která je porovnatelná s produkcí v oblastech bez přírodního omezení (ekonomické ukazatele).


10.6.2016

Pracovní skupina

Pracovní skupina (dále jen „PS LFA“) byla založena na začátku roku 2016 za účelem odborné diskuze o podobě opatření LFA od roku 2018.