přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC)

Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Opatření kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by mohlo vést k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Do roku 2017 se oblasti v ČR označovaly jako méně příznivé oblasti (LFA), od roku 2018 se oblasti zkráceně označují jako oblasti s přírodními omezeními (ANC) a rozlišuje se tak období před redefinicí a po ní (viz odkaz redefinice).

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, který má obhospodařuje min. 1 ha zemědělské půdy podle evidence půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v ANC. Platba v horských, ostatních i specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Mezi základní podmínky pro získání platby v plné výši je dodržování minimálního obhospodařování zemědělské půdy a také dodržování cross compliance.

ANC se dělí na 3 základní typy oblastí:

 • horské ANC, které jsou charakterizovány vyšší nadmořskou výškou, nebo vyšší nadmořskou výškou v kombinaci se svažitými pozemky,
 • ostatní ANC, které jsou vymezeny na základě jednotných, Evropskou komisí definovaných omezeních (tzv. biofyzikálních kritériích). Do ANC nejsou zařazeny takové oblasti, které přírodní znevýhodnění překonaly např. investičními opatřeními nebo mají nadprůměrný výnosový potenciál.
 • specifické ANC, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy a nenacházejí se ani v horských ani v ostatních ANC.

zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2
29.9.2017

Deklarace chovu koní - dotační rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 163 KB)

Deklarace chovu koní - dotační rok 2017

24.3.2017

Informace pro žadatele - 2017 - Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 351 KB)


21.3.2017

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 289 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2017.


27.1.2017

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2017

Směnný kurz pro rok 2017, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


18.7.2016

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Na základě zkušeností s administrací environmentálních opatření PRV v roce 2015 zveřejňujeme doplňující vysvětlení k nejčastějším problematickým okruhům u environmentálních opatření PRV.


Informace pro žadatele - SZP 2016 - Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) a NATURA 2000 na zemědělské půdě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 341 KB)


5.4.2016

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 311 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2016.


8.2.2016

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016

Směnný kurz pro rok 2016, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


24.4.2015

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 267 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2015.

zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2