přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.

Opatření kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce. Zemědělské podniky zde hospodařící dosahují nižší produkce než zemědělci hospodařící v příznivých oblastech. Dlouhodobé snížení ekonomických výsledků zemědělských podniků v oblastech postižených přírodními omezeními by mohlo vést k postupné marginalizaci těchto území a mohlo by vyústit až v opouštění zemědělské půdy s dopadem na ekosystémy závislé na zemědělství v oblastech s přírodními omezeními.

Žadatelem může být pouze zemědělský podnikatel podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství a aktivní zemědělec, který má zařazenou min. 1 ha zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) v LFA, na který lze platbu poskytnout. Žadatel musí na travních porostech dodržet minimální úroveň chovu hospodářských zvířat, a to každodenně v období od 1. 6. do 30. 9. a také požadavky cross compliance.

LFA se v současné době dělí na 3 základní typy oblastí:

  • horské LFA, které jsou charakterizovány vyšší nadmořskou výškou, nebo vyšší nadmořskou výškou v kombinaci se svažitými pozemky

  • ostatní LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy a zároveň se nacházejí v oblasti s řidším osídlením a vyšším zastoupením pracovníků v zemědělství

  • specifické LFA, které jsou charakterizovány nižší výnosností zemědělské půdy mimo oblasti LFA-O

Platba v horských a specifických oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura. Platba v ostatních oblastech se poskytuje na zemědělskou půdu s kulturou trvalý travní porost nebo s kulturou travní porost, na kterém se ke dni 30. září 2014 nacházel travní porost evidovaný v LPIS.

Přílohy


29.9.2017

Deklarace chovu koní - dotační rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 163 KB)

Deklarace chovu koní - dotační rok 2017

24.3.2017

Informace pro žadatele - 2017 - Zemědělský podnikatel, Aktivní zemědělec PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 351 KB)


21.3.2017

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 289 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2017.


27.1.2017

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2017

Směnný kurz pro rok 2017, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


18.7.2016

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Na základě zkušeností s administrací environmentálních opatření PRV v roce 2015 zveřejňujeme doplňující vysvětlení k nejčastějším problematickým okruhům u environmentálních opatření PRV.


Informace pro žadatele - SZP 2016 - Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) a NATURA 2000 na zemědělské půdě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 341 KB)


5.4.2016

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 311 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2016.


8.2.2016

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016

Směnný kurz pro rok 2016, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


24.4.2015

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 267 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2015.