přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele AEKO a EZ

16.1.2020

Změny v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření a v opatření Ekologické zemědělství

Dne 1. ledna 2020 nabyla účinnosti

  • nařízení vlády č. 332/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství,

  • nařízení vlády č. 351/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Tato nařízení vlády v souvislosti s koncem programového období 2014-2020 uzavírají příjem nových žádostí o zařazení do nového pětiletého závazku v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních (AEKO) a v opatření Ekologické zemědělství (EZ). Výjimkou jsou AEKO podopatření zatravňování orné půdy a podopatření zatravňování drah soustředěného odtoku, u kterých bude možné uzavřít nový pětiletý závazek i v roce 2020.

Ke stejnému datu dále nabyla účinnosti

  • nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatřeních,

  • nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství.

Jedná se o nařízení vlády, která umožňují uzavírat zkrácené navazující závazky v opatřeních AEKO a v EZ v délce trvání dvou let. Podmínky pro poskytnutí dotace těchto zkrácených navazujících závazků přímo navazují na podmínky u standardních pětiletých závazků podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Zkrácený navazující závazek lze uzavřít pouze na dílu půdního bloku, který byl k 31.12.2019 zařazen ve standardním pětiletém závazku.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem