přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

V rámci této operace je podporována výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, naučné stezky, značení, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé ČR mimo zvláště chráněná území, oblasti Natura 2000 a Prahu.

Žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Přílohy


zobrazit po
  • 1
22.9.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - konečné výsledky - 22. 9. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 283 KB)


24.8.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 24. 8. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 266 KB)


28.7.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 28. 7. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 262 KB)


29.6.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 29. 6. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 217 KB)


3.6.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 3. 6. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 204 KB)


11.5.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 11. 5. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 194 KB)


14.4.2020

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 14. 4. 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 189 KB)


23.3.2020

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 prodlužujeme termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020.


18.12.2019

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

Dne 17. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).


15.11.2019

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)


1.8.2019

8. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.


13.3.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - konečné výsledky - 13. 3. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - konečné výsledky - 13. 3. 2019

18.2.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 18. 2. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 194 KB)


17.1.2019

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 17. 1. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 166 KB)


17.12.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 17. 12. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 145 KB)


27.7.2018

Schválené žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 26. 7. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)


4.7.2018

Aktualizace Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020

Dne 3. 7. 2018 ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., schválil aktualizaci znění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro 6. kolo příjmu žádostí o dotaci. Aktualizace se týká stanovení finančního limitu na pravomocně uloženou sankci ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce v ustanovení kap. 4., písm. t), a to následujícím způsobem:


15.6.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 15. 6. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)


21.5.2018

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 6. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 191 KB)


6.4.2018

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

Dne 29. 3. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro 6. kolo příjmu žádostí a Specifických podmínek Pravidel operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců pro 2., 4. a 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností pro 6. kolo příjmu žádostí, u operace 6.4.2 pro 6. kolo příjmu žádostí a u operace 8.6.2 pro 4. a 6. kolo příjmu žádostí.


7.3.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 7. 3. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 172 KB)


6.2.2018

6. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 6. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.


25.1.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné výsledky - 24. 1. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 167 KB)


13.11.2017

Dodatečné doporučení Žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)


19.6.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - konečné výsledky - 19. 6. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 267 KB)


18.5.2017

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 4. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 215 KB)


19.4.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích - průběžné schvalování - 19. 4. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 257 KB)


10.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova # operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích # průběžné schvalování # 10. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 254 KB)


7.2.2017

4. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.


14.6.2016

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 330 KB)


10.2.2016

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.

zobrazit po
  • 1