přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, které se týká operací 8.4.1 a 8.5.3

11.4.2017

Dne 27. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), které se týká operací 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin.

Vzhledem k nutnosti zajistit hladký průběh administrace podpor operací 8.4.1 a 8.5.3, bylo nutné zpřesnění Obecných podmínek Pravidel z pohledu vykazování způsobilosti výdajů, které mohou být dokladovány v rámci podnikového řízení prostřednictvím vnitropodnikové účetní evidence.

Vzhledem k věcnému cíli lesnických operací je nutné v rámci realizace projektů zajistit možnost využít vlastní, oficiálně produkovaný sadební materiál, tedy úkon, který se u těchto subjektů svou podstatou neváže na problematiku veřejného zadávání. Z věcného hlediska se jednÁ o možnost žadatelů využít vlastní sadební materiál nejlépe odpovídající kvalitativním požadavkům lokality realizace projektu (samostatně řešeno lesnickou legislativou nastavující pravidla pro využití reprodukčního materiálu).

Aktuální znění Obecných podmínek Pravidel je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem