přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Operace má podpořit realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi, a podpořit tak následné snížení rozsahu škod způsobených těmito extrémními jevy.

V rámci této operace jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Operace je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky mimo Prahu a vodní toky, popř. jejich části a vodní útvary, které se nacházejí v rámci PUPFL.

Žadatel:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Přílohy


zobrazit po
28.3.2019

Zpřesnění Obecných podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (pro 7. kolo)

Dne 22. 3. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel pro 7. kolo příjmu žádostí.


19.11.2018

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)


16.8.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - konečné výsledky - 16. 8. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 143 KB)


8.8.2018

7. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 7. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.


27.7.2018

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 26. července 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 142 KB)

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - průběžné výsledky - 26. července 2018

10.11.2017

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 196 KB)

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

12.9.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - Obecné podmínky Pravidel pro 5. kolo příjmu žádostí

Dne 11. 9. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).


2.8.2017

5. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 5. kolo příjmu žádostí pro operaci 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.


29.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - konečné výsledky - 29. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 183 KB)


10.3.2017

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova # operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích # průběžné schvalování # 10. 3. 2017 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 164 KB)

zobrazit po