přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

30.9.2019

Schválení novely nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

Dne 12. září 2019 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 234/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb. o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů; účinnosti nabylo 27. září 2019. Toto nařízení vlády upravuje podmínky opatření v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020.

Dotace podle tohoto nařízení vlády jsou poskytovány na založení lesního porostu, péči o takto založený lesní porost v trvání 5 let a jako náhrada za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let po roce založení porostu.

V novelizovaném znění nařízení vlády je aktualizována tabulka v příloze č. 1, která byla upravena na základě znění vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, účinné od 1. ledna 2019. Dotace na výsadbu lesních dřevin jsou tak nadále poskytovány v souladu s lesním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Změnou došlo, mimo jiné, k úplnému vyloučení podpory výsadby jedle obrovské, na cílovém hospodářském souboru 45 již nelze podporovat výsadbu borovice lesní a na cílovém hospodářském souboru 47 není podporována výsadba smrku ztepilého. Byla také navýšena hranice minimálního počtu sadebního materiálu u dubu zimního v cílovém hospodářském souboru 25 a 45, a to z počtu 8 tisíc na 10 tisíc kusů na 1 hektar.  

Dále, v souvislosti s koncem programového období Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, novela uzavírá příjem žádostí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu od roku 2021 podle tohoto nařízení vlády.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem