přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

  • na založení lesního porostu,
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
  • za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Přílohy


zobrazit po

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)

Ze dne 13. dubna 2016.


5.4.2016

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2016 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 299 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2016.


Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 150 KB)

Ze dne 22. března 2016.


8.2.2016

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2016

Směnný kurz pro rok 2016, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.


2.10.2015

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 271 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2015.

zobrazit po