přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

  • na založení lesního porostu,
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
  • za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Přílohy


zobrazit po
30.9.2019

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Schválení novely nařízení vlády č. 185/2015 Sb.


16.5.2019

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů - 16. 5. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)


8.4.2019

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)


26.3.2019

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 338 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2019.


11.3.2019

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 257 KB)


5.11.2018

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 269 KB)


15.5.2018

Informace pro žadatele na opatření 2018 - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 316 KB)

Informace pro žadatele na opatření 2018 - 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

28.3.2018

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 27. 3. 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)


27.3.2018

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2018 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 285 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2018.


15.2.2018

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 135 KB)

zobrazit po