přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

V rámci této operace budou podporovány investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

Na základě potřeb vyplývajících ze SWOT analýzy budou za účelem stabilizace příjmů, zvýšení soběstačnosti chovatelů prasat a zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví chovu prasat podporovány bioplynové stanice (BPS) zpracovávající statková hnojiva (kejda a hnůj prasat). Podpora BPS přispěje k ochraně životního prostředí omezením zakládání polních hnojišť, a tím k CO₂ neutrální výrobě elektrické a tepelné energie, a tím k nahrazení fosilních paliv.

Podporované BPS mají maximální instalovaný výkon 500 kW. Podporován nebude spotřební materiál, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. Podporovány nebudou projekty na podporu výroby biokapalin. Na základě provedené analýzy ke stanovení rentability BPS, byla v případě výstavby BPS, v souladu s nařízením komise v přenesené pravomoci EU č. 807/2014, článek 13 e), stanovena roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20 %.

Žadatel:

Zemědělský podnikatel.

Přílohy


7.2.2017

4. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 4. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.


14.6.2016

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, záměr a) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 227 KB)


29.4.2016

Zpřesnění Pravidel pro žadatele (6.1.1 a 6.4.3)

Dne 28. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“) pro 2. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Specifických podmínek Pravidel pro operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů. Konkrétně byly upraveny následující podmínky Pravidel.


10.2.2016

2. kolo - Pravidla pro žadatele - operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 2. kolo příjmu žádostí pro operaci 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů.