přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel

7.3.2017

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, pro 3. kolo příjmu žádostí.

Dne 2. 3. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „Pravidla“), pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, pro 3. kolo příjmu žádostí.

Konkrétně byla upravena příloha č. 1 Specifických podmínek Pravidel (Preferenční kritéria), kde došlo k upřesnění preferenčního kritéria č. 9 „Žadatel má registrovanou značku kvality potravin KLASA u některého ze svých výrobků, nebo je některý z jeho produktů označen jako produkt s chráněným zeměpisným označením nebo označením původu nebo jako zaručená tradiční specialita, či získal ocenění Regionální potravina nebo Česká biopotravina“.

V tomto preferenčním kritériu byla vyloučena vína s CHOP/CHZO, neboť zde bylo uvedeno, že tato označení se vztahují na oblast, kde se nachází vinice, nikoliv na výrobek. Jelikož je však víno jako produkt svázané se surovinou, ze které je vyrobeno, tj. s révou vinnou, a tím s oblastí, ze které pochází, pak i CHOP/CHZO jako chráněná označení jsou vztažena k oblasti. Předmětná věta byla z textu vysvětlivky ke kritériu odstraněna a nárok na preferenční body tak mají rovněž vína označená jako produkt s CHOP a CHZO.

Aktuální znění Specifických podmínek Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí pro operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem