přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.

Žadatel:

Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Přílohy


zobrazit po
2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Živočišná výroba PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Živočišná výroba (skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně, králíci)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Rostlinná výroba PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 587 KB)

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel, LAKR)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr h) projekty do 50 000 000 Kč; Skot PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr j) projekty do 30 000 000 Kč; Drůbež PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 261 KB)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr k) projekty do 30 000 000 Kč; Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr l) projekty do 30 000 000 Kč/ 50 000 000 Kč; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel, LAKR) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 677 KB)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; Vinná réva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 374 KB)


2.8.2021

Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 12. kola Programu rozvoje venkova - operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, záměr n) projekty do 30 000 000 Kč; Vinná réva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 285 KB)


15.6.2021

Informace ke změně Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020 - operace 4.1.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 163 KB)


14.6.2021

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Dne 14. 6. 2021 byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

zobrazit po