přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pátá výzva k příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

30.5.2018

Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání (dále jen jako „Ministerstvo zemědělství“) zahajuje dne 31. května 2018 V. kolo příjmu žádostí o akreditaci vzdělávacích subjektů/doplnění do seznamu lektorů pro potřeby opatření Předávání znalostí a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce) Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Akreditace bude provedena v souladu se Směrnicí Ministerstva zemědělství č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství rovněž zahajuje dne 31. května 2018 příjem žádostí o doplnění do seznamu lektorů vzdělávacích subjektů, kterým Ministerstvo zemědělství v roce 2016 a 2017 udělilo akreditaci vzdělávacích subjektů pro potřeby výše uvedeného opatření/operací PRV (od 2. kola příjmu žádostí).

Upozorňujeme na plánovanou změnu podmínek Pravidel pro poskytnutí dotace v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce 

Nad rámec klasického harmonogramu bude operace 1.1.1 Vzdělávací akce spuštěna také v rámci 7. kola příjmu žádostí PRV. Příjem žádostí bude otevřen pouze pro Prioritu 4 PRV. S ohledem na širokou problematiku, kterou se Priorita 4 PRV zabývá, bude možné realizovat vzdělávací akce pouze v rámci témat: agroenvironmentálně - klimatická opatření a ekologické zemědělství. Všichni lektoři a to vč. poradců akreditovaných MZe, kteří se zapojí do vzdělávání v rámci operace1.1.1 Vzdělávací akce PRV v tématech agroenvironmentálně - klimatických opatření a ekologického zemědělství, jsou povinni absolvovat dvoudenní školení. Školení bude provádět Ústav zemědělské ekonomiky a informací (www.uzei.cz) v průběhu září 2018. MZe termín školení včas upřesní a vyzve akreditované vzdělávací subjekty k účasti lektorů na tomto školení.

Příjem žádostí bude ukončen dne 29. 6. 2018.

Bližší podmínky akreditace subjektů a podmínky doplnění seznamu lektorů jsou uvedeny v přílohách níže.

Žádosti o akreditaci subjektu nebo žádosti o doplnění do seznamu lektorů, prosím, zasílejte na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor 14150
Mgr. Hana Novotná, M.A.
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 – Nové Město

V případě potřeby dalších informací ohledně akreditace vzdělávacích subjektů kontaktujte prosím Mgr. Hanu Novotnou, M.A., e-mail: hananovotna@mzecz; tel.: 221 812 777.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem