přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor v rámci systému monitoringu a hodnocení přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, účastní se práce Celostátní sítě pro venkov za účelem výměny informací o provádění programu a projednává výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi a vydává k nim stanovisko.

Monitorovací výbor PRV je složen ze zástupců Řídicího orgánu PRV, SZIF, příslušných orgánů veřejné správy, tj. zástupců ministerstev (resp. řídicích orgánů), v jejichž gesci jsou oblasti dotčené podporami PRV (např. MMR, MŽP, MPO a další), hospodářských a sociálních partnerů, subjektů zastupujících občanskou společnost, jako jsou partneři v oblasti životního prostředí, nevládní organizace a subjekty zodpovědné za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace a s hlasem poradním také zástupci Evropské komise.

Monitorovací výbor PRV je ustanoven Ministerstvem zemědělství. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Monitorovacího výboru PRV jsou uvedeny ve Statutu a jednacím řádu Monitorovacího výboru PRV.

Přílohy