přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

23.12.2019

Dne 19. 12. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy (dále jen „Pravidla“).

Na základě změn provedených v Obecné části Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (dále jen „obecná Pravidla“) pro 8. kolo příjmu žádostí, byla provedena aktualizace obecných podmínek také v Pravidlech pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

Hlavní změny obecných podmínek Pravidel:

  • Došlo k významnému snížení administrativní náročnosti z hlediska zadávání zakázek. Pro zakázky do 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a/nebo služby resp. do 6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce byly zrušeny uzavřené výzvy a nahrazeny cenovým marketingem. Cenový marketing v případě zakázek nižších než 500 000 Kč je nadále dokládán až k Žádosti o platbu, cenové marketingy pro ostatní zakázky se předkládají obdobně jako dříve uzavřené výzvy již po podání Žádosti o dotaci.
  • Byl upraven systém doručování dokumentů přes Portál farmáře. Dokumenty se považují za doručené okamžikem, kdy se žadatel/příjemce dotace do svého účtu na Portálu farmáře přihlásí. Nepřihlásí-li se žadatel/příjemce dotace do svého účtu ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument na Portálu farmáře zveřejněn, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
  • Byla upravena tabulka finančních oprav za chyby ve výběrových/zadávacích řízeních.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem