přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnosti v OPZ

8.3.2016

Přehled možností pro zemědělce a zemědělské organizace v rámci Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) a dalších aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vzhledem k tomu, že v novém programovém období 2014 – 2020 jsou fondy a tím i agenda ministerstev mnohem více provázané, Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo přehled možností pro zemědělce a zemědělské organizace v rámci Operačního programu zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) a dalších aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číslo výzvy/název výzvy

Detail výzvy

č. 43/

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 • vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech (pro podniky a sdružení) → samostatný projekt organizace žadatele nebo zastřešující organizace
 • očekávaný termín vyhlášení: červen 2016
 • typ příjemců: zaměstnavatelé
 • cílová skupina: zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců)
 • vzdělávání v oblasti např. soft skills, jazyků, IT
 • režim zjednodušeného vykazování nákladů
 • proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob
 • 15% spolufinancování
 • min. výše projektu očekávána ve výši 500 tis. Kč
 • ve výzvě je plánováno využití režimu blokové výjimky

č. 60/

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

 • očekávaný termín vyhlášení: září 2016
 • prozatím není  předpokládán režim zjednodušeného vykazování nákladů nebo klasického vykazování
 • typ příjemců: instituce sdružující více subjektů - například profesní a podnikatelská sdružení, cílová skupina: zaměstnanci sdružených subjektů (právnických a fyzických osob, příp. OSVČ)
 • spolufinancování: předpokládáno, že příjemci budou nestátní neziskové organizace s 0% soukromým spolufinancováním
 • otevřená výzva

POVEZ II

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

 

 

 • vzdělání menšího počtu zaměstnanců, vhodné zejména pro podniky, mikropodniky OSVČ a nestátní neziskové organizace
 • organizace nemá potřebu proškolení většího počtu zaměstnanců napříč organizací → vzdělání jedinců, omezeného počtu zaměstnanců
 • rychlé vyřízení žádostí, jednoduchost
 • projekt Úřadu práce ČR (ÚP), ČR mimo hl. m. Prahy
 • podává se žádost zaměstnavatele o příspěvek přes místně příslušný ÚP
 • očekávaný termín zahájení: březen 2016
 • v určitých případech podporováno i vzdělání typu soft skills u vybraných pracovních pozic (vzdělání relevantní pro danou pracovní pozici - např. manažeři), odborná jazyková výuka apod.
 • 15% spolufinancování

Nové pracovní příležitosti - společensky účelná pracovní místa vyhrazená

 

 • projekt Úřadu práce
 • realizace: 1. 9. 2015 – 30. 6. 2018
 • Společensky účelná pracovní místa
 • místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s ÚP (obsazována uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit uplatnění jinak)
 • ÚP na ně může poskytovat příspěvek
 • výše dle podílu nezaměstnanosti v daném okrese na podílu nezaměstnanosti v ČR (až do výše mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění)
 • poskytován obvykle na dobu 12 měsíců

Dovolujeme si zároveň upozornit na některá omezení v oblasti prvovýroby zemědělských produktů apod. Více viz kapitola 21.4.1.2 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce (dostupné na: http://www.esfcr.cz/folder/5080/).

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem