přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

27.10.2015

Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

K posunutí termínu pro předložení platného a pravomocného odpovídajícího povolení stavebního úřadu v rámci prvního kola příjmu žádostí bylo přistoupeno z důvodu, že se žadatelé o vyhlášení příjmu dozvěděli v relativně krátkém časovém předstihu před samotným příjmem žádostí. Vzhledem k tomu, že harmonogram příjmu žádostí pro nadcházející kola příjmu je znám již od léta letošního roku, tedy žadatelé mají dostatek času pro přípravu projektů a s ohledem na nutnost administrovat kompletně připravené projekty, bude nutné od 2. kola příjmu po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu (tj. stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inženýra) platné a pravomocné již k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem