přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Alokace místních akčních skupin na rok 2013

31.10.2012

Dne 30. 10. 2012 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013.

Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku.

Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 EUR na rok a dále přesunem z opatření III.3.1 Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 EUR. Všechny částky se odvíjí od finančního plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, který je stanoven v programovém dokumentu. Na rok 2013 se závazkuje zbytek finančních prostředků z celkové alokace na rok 2007-2013 určených pro danou skupinu MAS.

Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS

Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS) mají přiděleno 363 941 172 Kč, tj. 14 442 110 EUR (Celkové alokace jsou přepočítány kurzem dle predikce MF na rok 2013, tj. 25,2 Kč/EUR.)

Pro místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS) se v roce 2013 rozděluje 256 176 639 Kč, tedy po přepočtu kurzem 10 165 740 EUR.

Roční alokace pro Místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) činí 188 111 466 Kč, tj. 7 464 741 EUR.

Konkrétní částky alokací pro jednotlivé MAS naleznete v přílohách k této zprávě.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem