přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prodloužení příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z důvodu obnovy lesního potenciálu po kalamitní situaci.

13.6.2013

V návaznosti na stávající povodňovou situaci a zejména s ohledem na zajištění pomoci postiženým oblastem a subjektům ministr zemědělství Petr Bendl dne 11. 6. 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro poskytnutí podpory v rámci obnovy lesního potenciálu po kalamitách a podpory společenských funkcí lesů.

U podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, které má přímou souvislost s odstraňováním škod po povodních a s preventivními opatřeními byl schválením ministra zemědělství dne 11. 6. 2013 prodloužen příjem žádostí 19. kola do 31.10. 2013 (původně 19.6.2013 – 2.7.2013). Alokovaná finanční částka je cca 417 mil. Kč. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Podopatření zahrnuje dva záměry:

Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách, u kterého jsou způsobilými výdaji odstraňování poškozených lesních porostů do 40 let věku, umělá obnova sadbou i síjí včetně přípravy těchto ploch před zalesněním.

Záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi zahrnuje odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, pokud se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa či toky ve správě subjektu pověřeného hospodařením v lesích, na lesních cestách a souvisejících objektech a preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích.

Dále v souvislosti s prodloužením 19. kola příjmu žádostí u záměru b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi byla schválena úprava termínu, ke kterému musí mít žadatelé platné stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu. Z důvodu rychlé realizace projektů bude umožněno žadatelům dodat stavební povolení platné až k datu předkládání materiálů po výzvě RO SZIF, nikoli k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem