přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Zahájení příjmu žádostí: 21.3.2012
Poslední možnost podání žádosti: 27.3.2012
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

V 15. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,46 mld. Kč na inovace v zemědělství, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání a informační činnost, obnovu kulturního dědictví venkova a projekty spolupráce.

Dne 23. ledna 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 15. kolo příjmu žádostí. 

Jedná se o opatření:

  • I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost,
  • III.2.2 Ochrana a  rozvoj kulturního dědictví venkova,
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

V rámci 15. kola příjmu žádostí budou dále přijímány Žádosti o dotaci v opatřeních: 

  • I.1.4 Pozemkové úpravy,
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V těchto Pravidlech nedošlo k žádným změnám a projekty budou administrovány dle předchozích Pravidel platných pro tato opatření.

Příjem žádostí bude probíhat v následujících termínech:

Opatření Termín příjmu
I.3.1

22.2.2012 – 28.2.2012

I.1.1.2

21.3.2012 – 27.3.2012

I.1.4
III.2.2
IV.1.2
IV.2.1

V poslední den končí příjem žádostí na RO SZIF a centrálním pracovišti SZIF (pouze pro opatření IV.2.1) dle jednotné doby pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova uvedené v příslušných Pravidlech.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření

Alokace

I.1.1.2

213 mil. Kč

I.1.4

750 mil. Kč

I.3.1

41,8 mil. Kč

III.2.2

402 mil. Kč

IV.2.1

56,6 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 15. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 15. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy