přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. kolo příjmu žádosti z Programu rozvoje venkova

Zahájení příjmu žádostí: 15.2.2011
Poslední možnost podání žádosti: 28.2.2011  13:00
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

Dne 15. prosince 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 12. kolo příjmu žádostí. Jedná se o opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Příjem žádostí se bude týkat opatření/podopatření:

  • I.3.2   Zahájení činnosti mladých zemědělců,
  • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
  • I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, 
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V termínu 17.2.2011 - 2.3.2011 do 13 hodin bude probíhat příjem žádostí na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Pro ostatní opatření/podopatření proběhne příjem žádostí v termínu 15.2.2011 – 28.2.2011 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Pro podopatření I.1.3.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství zůstávají v platnosti Pravidla pro žadatele z 11. kola příjmu žádostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření/podopatření předběžně stanoven následovně:

  • I.3.2: 230 mil. Kč
  • I.1.3.2: 102 mil. Kč
  • III.2.2: 473 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet, navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 12. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 12. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy