přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

7.11.2014

Vláda ČR schválila usnesením vlády č. 876 ze dne 27. října 2014 Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (VNSPA). VNSPA byl oficiálně předán Evropské komisi dne 6. 11. 2014. Česká republika tímto krokem splnila zvláštní předběžnou podmínku „zřízení VNSPA“ podle přílohy č. IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF) pro čerpání finanční podpory z ENRF prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (OP Rybářství 2014 – 2020).

VNSPA je koncepcí Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství do roku 2024. Stanovuje podmínky pro realizaci společné rybářské politiky  v ČR. Byl vytvořen po konzultaci s partnery v odvětví rybářství a odborníky z akademické sféry. Vláda ČR schválila VNSPA již v březnu 2014, nyní byl schválen VNSPA upravený podle nové legislativy EU. Na základě VNSPA byl vytvořen OP Rybářství 2014 – 2020, který definuje oblasti a podmínky čerpání finanční podpory z ENRF.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem