přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení pro Operační program Rybářství 2014–2020

Pravidla pro žadatele a příjemce z operačního programu Rybářství 2014–2020. Žadatelé jsou povinni se řídit účinnými Pravidly pro zadávání zakázek ke dni vyhlášení zakázky nebo přímé dodávky.

 

Související odkazy


28.7.2021

Doporučení ze strany Řídicího orgánu OP Rybářství (MZe) pro žadatele a příjemce z OPR 2014–2020 při zadávání veřejných zakázek u drobného rybářského vybavení

Na základě proběhlých jednání a v souvislosti se závěry auditů operací, Řídicí orgán Operačního programu Rybářství (dále jen „ŘO OPR“) doporučuje žadatelům z OPR, aby v případech, kdy předmětem projektů je mimo jiné pořizování drobného rybářského vybavení a celková hodnota tohoto drobného rybářského vybavení (rybářské sítě, přepravní bedny, kádě, líhňařské aparáty, vaničky, kesery, přístroje na zajišťování kvality vody, skluzy aj.) bude přesahovat 2 mil. Kč (bez DPH), přistoupili k zadání zakázky v přísnějším režimu, tj. otevřenou výzvou s následnou možností, dle vlastního rozhodnutí, uplatnit zadání zakázky dělené na části. Důvodem je umožnění řádné hospodářské soutěže, zejména aby nedocházelo k neoprávněnému rozdělení zakázky na jednotlivé přímé nákupy, a tedy aby byla dodržena Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení, kdy součet předpokládaných hodnot částí zakázky musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.


26.1.2021

Pravidla pro zadávání zakázek, verze 3, účinná od 1. 11. 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 833 KB)

Dne 25. 9. 2019 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 2014–2020 s účinností od 1. 11. 2019.