přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby

Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (dále jen „opatření 2.5.“) podporuje vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry.

Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře (rozkrmeného monté) o délce menší než 20 cm.
Úhoř říční (Anguilla anguilla) se přirozeně vytírá v Sargasovém moři a jeho larvy poté unáší mořské proudy k břehům Evropy. Zde je také loven při ústí řek do moře jako takzvané monté. Stavy monté v posledních letech trvale klesají, navíc je jejich dostupnost každoročně ovlivňována klimatickými podmínkami a poptávkou na asijských trzích. Realizace projektu je vždy závislá na přírodních podmínkách.
Opatření 2.5. je v souladu s článkem 54, odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.
Opatření spadá pod specifický cíl vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků.

Pravidla pro žadatele:


22.1.2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 379 KB)


7.2.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 224 KB)


23.8.2018

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 144 KB)15.1.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 225 KB)


26.1.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy příjmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 151 KB)