přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (dále jen „opatření 2.4.“) je zaměřeno na podporu investic do recirkulačních zařízení (včetně líhní) a průtočných systémů s dočišťováním.

Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.
Opatření 2.4. je v souladu s článkem 48, odst. 1 písm. i), j) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.
Opatření spadá pod specifický cíl ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje.

Pravidla pro žadatele:


29.4.2020

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 17. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 487 KB)


17.4.2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.4. z 16. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 379 KB)


30.4.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.1. a 2.4. z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 364 KB)


15.4.2019

Upozornění pro žadatele o podporu v opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – chyby identifikované Auditním orgánem

Upozorňujeme žadatele o podporu, že Auditní orgán Ministerstva financí opakovaně identifikuje pochybení při zadávání veřejných zakázek a dodávce technologie u projektů realizovaných v rámci opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.


17.4.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.4. z 11. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 176 KB)


25.8.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.4. z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 151 KB)


7.6.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.4. z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 151 KB)


10.3.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.4. z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)