přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury

Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury (dále jen „opatření 2.2., záměr a)“) je zaměřeno na podporu investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské a sociální struktury a životního prostředí.

Opatření je dále zaměřeno na výstavbu rybníků, úsporu spotřeby energie v akvakultuře, ekologicky šetrnější akvakulturu a účinnější využívání zdrojů.
Opatření 2.2., záměr a) je v souladu s článkem 48, odst. 1 písm. a) – d), f), g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu.
Opatření spadá pod specifický cíl zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků.

Pravidla pro žadatele:


29.4.2020

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 17. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 487 KB)


10.3.2020

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2. záměr a) a opatření 5.3. z 16. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 505 KB)


29.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2.a) z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 425 KB)


11.3.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 383 KB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020

2.1.2019

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 12. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

V rámci 12. výzvy žadatelé předkládali Žádosti o podporu na projekty v opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, dále v 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů, 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.


21.8.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 12. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 277 KB)


4.4.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 11. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 441 KB)


6.2.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020

U doporučených Žádostí o podporu u opatření 2.2., záměr a) je žadatel povinen doložit na příslušný RO SZIF kompletní dokumentaci k zrealizovanému zadávacímu / výběrovému řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 10 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu. Doručení probíhá prostřednictvím Portálu farmáře.


3.2.2017

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 5. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 515 KB)