přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014–2020

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014–2020 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů, schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných podmínek, přezkoumává a schvaluje výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Evropské komisi a posuzuje opatření na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

Přílohy