přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průběžné hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 a analýza zavedení finančních nástrojů

8.4.2019

Cílem průběžného hodnocení OP Rybářství 2014–2020 bylo posoudit účelnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření a specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018.

Součástí hodnocení bylo rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný. Procesní hodnocení bylo provedeno v návaznosti na výsledky obdobného hodnocení realizovaného na přelomu roku 2016/2017 (veřejná zakázka s názvem Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020).

V rámci zakázky byla také zpracována analýza zavedení finančních nástrojů s cílem zjistit možnost uplatnitelnosti finančních nástrojů v odvětví akvakultury v programovém období 2021–2027.

Hodnocení realizoval externí dodavatel, společnost IREAS centrum, s. r. o. Plnění bylo zahájeno podpisem smlouvy v květnu 2018 a ukončeno bylo v březnu 2019.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem