přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

9.1.2018

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu je koncepcí Ministerstva zemědělství České republiky, která definuje potřeby a národní cíle v oblasti odvětví akvakultury pro programové období 2014–2020 s výhledem do roku 2024, se zohledněním východisek a principů reformované Společné rybářské politiky EU. Na úrovni ČR jsou priority a cíle VNSPA naplňovány především prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014–2020, který je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu. Evaluace VNSPA byla provedena na základě požadavku Sdělení Komise k Strategickým zásadám udržitelného rozvoje akvakultury v EU (COM/2013/0229), který ukládá členským státům provést hodnocení naplňování strategie do konce roku 2017.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem