přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
22.6.2021

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2020

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2020.


28.7.2020

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2019

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2019.


12.7.2019

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2018

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2018.


8.4.2019

Průběžné hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 a analýza zavedení finančních nástrojů

Cílem průběžného hodnocení OP Rybářství 2014–2020 bylo posoudit účelnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření a specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství s použitím dat k 31. 12. 2018.


17.7.2018

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014–2020 za rok 2017

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství je zpracována na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“). Výroční zpráva je zpracována za rok 2017.


9.1.2018

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu je koncepcí Ministerstva zemědělství České republiky, která definuje potřeby a národní cíle v oblasti odvětví akvakultury pro programové období 2014–2020 s výhledem do roku 2024, se zohledněním východisek a principů reformované Společné rybářské politiky EU. Na úrovni ČR jsou priority a cíle VNSPA naplňovány především prostřednictvím Operačního programu Rybářství 2014–2020, který je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu. Evaluace VNSPA byla provedena na základě požadavku Sdělení Komise k Strategickým zásadám udržitelného rozvoje akvakultury v EU (COM/2013/0229), který ukládá členským státům provést hodnocení naplňování strategie do konce roku 2017.3.5.2017

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014–2020 (k 31. 12. 2016)

Procesní a výsledkové hodnocení Operačního programu Rybářství 2014–2020 (dále jen „OP Rybářství“) bylo zahájeno dne 7. 11. 2016 podpisem smlouvy o dílo mezi Ministerstvem zemědělství ČR a dodavatelským konsorciem, které je tvořeno společností Naviga 4, s.r.o. a HOPE GROUP s.r.o. Realizace hodnocení byla ukončena dne 6. 4. 2017.30.3.2016

Závěrečná zpráva k interní evaluaci 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 320 KB)