přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

1. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 1.3.2016

21.3.2016

Na 1. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014 – 2020 hodnotila Žádosti o podporu opatření 2.1. Inovace a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním.

Proces hodnocení projektů se řídí závaznými Pravidly pro žadatele a příjemce příslušného opatření. Při vlastním zasedání  u hodnocení jednotlivých Žádostí o podporu komise vychází z posouzení Žádostí o podporu jejími jednotlivými členy. Komise rozhoduje o přiděleném počtu bodů k jednotlivým hodnotícím kritériím a uvádí zdůvodnění, které komisi ke stanovení výše bodového ohodnocení vedly. Bodové ohodnocení a zdůvodnění k jednotlivým kritériím u projektu žadatele je po vyhotovení „seznamu projektů doporučených/nedoporučených ke spolufinancování“ zveřejněno na Portálu farmáře.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem