přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva k předložení žádostí o platbu u dokončených projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014-2020

1.6.2018

Řídicí orgán OP Rybářství žádá příjemce finanční podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), aby neodkládali předložení žádostí o platbu za již zrealizované projekty spolufinancované z OP Rybářství 2014-2020. Zpožděné proplácení může negativně ovlivnit výši přidělených finančních prostředků z ENRF pro sektor rybářství v České republice.

Každý členský stát je podle evropských předpisů povinen dodržovat tzv. pravidlo n+3, které zjednodušeně řečeno znamená, že finanční prostředky alokované na jednotlivé roky musí být vždy vyčerpány do tří let, jinak dotyčný stát o tyto prostředky přijde. Letošní rok je prvním rokem, kdy se pravidlo n+3 aplikuje. Z důvodu pozdního schválení právních předpisů na úrovni EU, které mělo za následek dvouleté zpoždění schválení Operačního programu Rybářství, je plnění pravidla n+3 v letošním roce ohroženo. Do konce roku 2018 zbývá pro splnění výše uvedeného pravidla proplatit žádosti o platbu v objemu dalších cca 60 mil. CZK.

Žádosti o platbu je možné předložit dříve, než je stanoveno v žádosti o podporu. Postup dřívějšího podání Žádosti o platbu je shodný s postupem podání Žádosti o platbu v termínu uvedeném v Žádosti o podporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem