přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Upozornění pro žadatele o podporu v opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – chyby identifikované Auditním orgánem

15.4.2019

Upozorňujeme žadatele o podporu, že Auditní orgán Ministerstva financí opakovaně identifikuje pochybení při zadávání veřejných zakázek a dodávce technologie u projektů realizovaných v rámci opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Reference při zadávání veřejných zakázek

V rámci zadávacích podmínek si zadavatel stanoví technický kvalifikační požadavek „uchazeč realizoval alespoň jednu dodávku recirkulačního akvakulturního systému pro chov ryb“. Technologii dle zpráv z auditů projektů jsou schopny dodávat i firmy, které dodávají technologie pro čistírny odpadních vod. Tím by mohlo dojít k omezení počtu uchazečů o danou zakázku.

Doporučujeme žadatelům o podporu, aby zvážili použití jakéhokoliv požadavku na prokázání reference.

Použití nevhodných materiálů

Auditní orgán identifikoval zjištění u výstavby recirkulačního systému, kdy je opakovaně používán materiál k rozvodu vody, který neodpovídá Prohlášení o shodě k danému výrobku. Jedná o užití kanalizačních trubek a tvarovek KG – Systému, které jsou určeny pro beztlakové kanalizační systémy a pro uložení do země.

Doporučujeme žadatelům o podporu, aby používali materiál s odpovídajícím Prohlášením o shodě k danému výrobku.

Objekty pro umístění recirkulačního systému a účel užití stavby (objektu)

Projekty (recirkulační systémy) byly realizovány a umístěny v budově (objektu), která má jiný účel užití. Auditní orgán identifikoval zjištění, že budova není zkolaudována pro „chov ryb“. Žadatel požádal stavební úřad a změnil účel užití stavby.

Doporučujeme žadatelům o podporu, aby na objekty, ve kterých jsou umístěny recirkulační systémy, řešili se stavebním úřadem účel užití objektu vyhovující chovu ryb v recirkulačních zařízeních.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem