přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po

3.8.2018

Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018

V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření:


24.7.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 12. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 234 KB)


17.7.2018

Řídicí orgán OP Rybářství žádá žadatele/příjemce o spolupráci při vyplnění dotazníku ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání evropských fondů v příštím programovém období

Cílem dotazníku je získat názory a zkušenosti žadatelů/příjemců s administrací projektů. Tyto názory budou sloužit jako cenný zdroj informací při optimalizaci systému administrace s cílem co nejvíce sjednotit a zjednodušit procesy, a to pro žadatele/příjemce pomoci z ESIF v období 2021-2027.


25.6.2018

8. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 7.6.2018

Osmé jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 7. 6. 2018. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel informován.


1.6.2018

Výzva k předložení žádostí o platbu u dokončených projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014-2020

Řídicí orgán OP Rybářství žádá příjemce finanční podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), aby neodkládali předložení žádostí o platbu za již zrealizované projekty spolufinancované z OP Rybářství 2014-2020. Zpožděné proplácení může negativně ovlivnit výši přidělených finančních prostředků z ENRF pro sektor rybářství v České republice.


24.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

Níže v příloze naleznete informace o zpracování osobních údajů v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 (dále jen „ŘO OPR“). Informace obsahuje mimo jiné údaje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem ŘO OPR Vaše osobní údaje zpracovává a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva.


14.5.2018

Závěry ze semináře k organizacím producentů v akvakultuře

27.3. 2018 se uskutečnil na Ministerstvu zemědělství seminář OP Rybářství 2014 – 2020 na téma Organizace producentů v akvakultuře.


24.4.2018

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 12. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)


6.4.2018

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje nový Newsletter OP Rybářství 2014 - 2020

Newsletter bude vydáván ve spojitosti s podstatnými událostmi Operačního programu Rybářství, jako je například vyhlašování nových výzev, změna pravidel pro žadatele a příjemce apod.

zobrazit po