přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.10.2019

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 2014 – 2020 účinná od 1. 11. 2019, verze 3

Dne 25. 9. 2019 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení OP Rybářství 2014 – 2020 („Pravidla pro zadávání zakázek“) s účinností od 1. 11. 2019.


24.9.2019

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 16. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 350 KB)


13.9.2019

Řídicí orgán OP Rybářství a Auditní orgán Ministerstva financí zveřejňuje prezentaci k seminářům pro žadatele a příjemce k 16. výzvě OP Rybářství 2014 – 2020

Řídicí orgán OP Rybářství pořádal ve spolupráci s Auditním orgánem a Eurocentry ve dnech 4.9. (v Praze), 10.9. (v Brně) a 11.9.2019 (v Českých Budějovicích) semináře pro žadatele a příjemce k 16. výzvě příjmu Žádostí o podporu OP Rybářství 2014 – 2020.


26.8.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.3. a 2.2.b) z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)


21.8.2019

11. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 15.8.2019

Na 11. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.3 Podpora nových chovatelů ze 14. výzvy a opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním z 15. výzvy.


31.7.2019

Semináře pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 - 2020 k 16. výzvě příjmu Žádostí o podporu

Řídicí orgán Operačního programu Rybářství si Vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014 – 2020 k 16. výzvě příjmu Žádostí o podporu, kde vystoupí mimo jiné Auditní orgán s informacemi o nejčastějších zjištěných pochybení.


31.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2. záměr b) z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 384 KB)


31.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2.b) z 3. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 241 KB)


29.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2.a) z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 425 KB)


25.7.2019

Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu 2019 společně se šestnáctou výzvou.

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:


25.7.2019

Šestnáctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2019

V rámci šestnácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 je připraveno 130 milionů korun. Žadatelé budou moci předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření:


22.7.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 14. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 236 KB)


11.7.2019

Ministr zemědělství podepsal úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce pro 16. výzvu Operačního programu Rybářství 2014–2020

Dne 3. 7. 2019 podepsal ministr zemědělství úpravu Pravidel pro žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2014–2020 pro opatření 2.1. Inovace, 2.2., záměr a) Investice do akvakultury, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a 5.3. Investice do zpracování produktů.


30.5.2019

Rybáři chtějí investovat do chovu ryb. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 100 milionů o 11 milionů korun

Celkem přišlo ve 14. výzvě Operačního programu Rybářství 96 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 100 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za které mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si pořídit nové sádky a líhně. Proto ministr zvýšil podporu na tyto investice z 55 miliónů na 66 miliónů korun.


30.4.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.1. a 2.4. z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 364 KB)


26.4.2019

Řídicí orgán OP Rybářství vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 - 2020

Řídicí orgán OP Rybářství vydal ke dni 26.4.2019 již 31 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům s přímými nákupy ze 13. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020.


25.4.2019

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 14. a 15. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 439 KB)


17.4.2019

10. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 9.4.2019

Na 10. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.1. Inovace.


17.4.2019

9. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 9.4.2019

Na 9. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním.


15.4.2019

Upozornění pro žadatele o podporu v opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – chyby identifikované Auditním orgánem

Upozorňujeme žadatele o podporu, že Auditní orgán Ministerstva financí opakovaně identifikuje pochybení při zadávání veřejných zakázek a dodávce technologie u projektů realizovaných v rámci opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.


28.3.2019

Školení veřejných zakázek nejen pro žadatele Operačního programu Rybářství 2014-2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).


25.3.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2., záměr b) z 3. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 243 KB)


21.3.2019

Upozornění pro žadatele ze 13. výzvy

Žadatelé ze 13. výzvy mají povinnost doložit kompletní dokumentaci k výběrovému/zadávacímu řízení do 12 týdnů od data vyhotovení seznamu doporučených Žádostí o podporu.


19.3.2019

Spuštění Portálu farmáře pro 14. a 15. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 232 KB)


12.3.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2., záměr a) z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 383 KB)


28.2.2019

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 13. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 233 KB)


15.2.2019

2. jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

Druhé jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 10. 1. 2019. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.


15.2.2019

12. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 10.1.2019

Dvanácté jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 10. 1. 2019. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel informován.


30.1.2019

Jarní výzvy OP Rybářství 2014 - 2020 budou spuštěny v dubnu 2019

V rámci čtrnácté a patnácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření:


2.1.2019

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 12. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

V rámci 12. výzvy žadatelé předkládali Žádosti o podporu na projekty v opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, dále v 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů, 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.


18.12.2018

Rybáři chtějí budovat nové rybníky a sádky. Ministr Toman proto zvýšil původně plánovanou podporu 136 milionů o 23 milionů korun

Celkem přišlo ve 13. výzvě Operačního programu Rybářství 120 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 136 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury, za které mohou například vybudovat či odbahnit rybníky nebo si pořídit nové sádky a líhně. Proto ministr zvýšil podporu na tyto investice z 60 miliónů na 83 miliónů korun.


28.11.2018

1. jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

První jednání Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 13. 11. 2018. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.


28.11.2018

11. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 13.11.2018

Jedenácté jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 13. 11. 2018. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel informován.18.10.2018

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje druhý Newsletter OP Rybářství 2014 - 2020

V newsletteru se dozvíte informace o zahájené podzimní 13. výzvě Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.


18.10.2018

Ministerstvo zemědělství vydává druhé verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro opatření vyhlašovaných v rámci 13. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil prodloužení lhůty na předložení kompletní dokumentace z výběrového / zadávacího řízení o dva týdny. Celkem bude mít žadatel na předložení dokumentace 12 týdnů od doporučení projektů k financování.


1.10.2018

8. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se uskutečnilo dne 30.8.2018

Na 8. zasedání Hodnotící komise OP Rybářství 2014–2020 se hodnotily Žádosti o podporu opatření 2.3. Podpora nových chovatelů.


27.9.2018

10. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 12.9.2018

Desáté jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 12. 9. 2018. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel informován.


25.9.2018

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 13. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 228 KB)

Spuštění Portálu farmáře pro 2. a 13. výzvu příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 - 2020.


13.9.2018

Výhody zakládání organizací producentů v akvakultuře

Využijte dotace bez háčku! V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat žádosti o podporu také na projekty pro záměr Vytváření organizace producentů, který podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací nebo sdružení organizací producentů. Tradiční podzimní kolo dotací odstartuje Ministerstvo zemědělství ČR v úterý 9. října 2018 v 9.00 hodin. Žádosti budou přijímány elektronicky, a to prostřednictvím Portálu farmáře, po dobu 3 týdnů. Příjem žádostí bude ukončen 30. října 2018 v 17:59 hod. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů a na toto opatření je celkově alokováno 1,92 milionů korun.


23.8.2018

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020

Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014 – 2020 proběhne v říjnu 2018.3.8.2018

Třináctá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2018

V rámci třinácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření:


24.7.2018

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 12. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 234 KB)


17.7.2018

Řídicí orgán OP Rybářství žádá žadatele/příjemce o spolupráci při vyplnění dotazníku ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání evropských fondů v příštím programovém období

Cílem dotazníku je získat názory a zkušenosti žadatelů/příjemců s administrací projektů. Tyto názory budou sloužit jako cenný zdroj informací při optimalizaci systému administrace s cílem co nejvíce sjednotit a zjednodušit procesy, a to pro žadatele/příjemce pomoci z ESIF v období 2021-2027.


25.6.2018

8. jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 7.6.2018

Osmé jednání Přezkumné komise OP Rybářství 2014 - 2020 se uskutečnilo dne 7. 6. 2018. ŘO OP Rybářství připravil zápis určený ke zveřejnění z tohoto jednání, který je přílohou. O výsledku přezkumného řízení je vždy žadatel informován.


1.6.2018

Výzva k předložení žádostí o platbu u dokončených projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014-2020

Řídicí orgán OP Rybářství žádá příjemce finanční podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF), aby neodkládali předložení žádostí o platbu za již zrealizované projekty spolufinancované z OP Rybářství 2014-2020. Zpožděné proplácení může negativně ovlivnit výši přidělených finančních prostředků z ENRF pro sektor rybářství v České republice.


24.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

Níže v příloze naleznete informace o zpracování osobních údajů v rámci Řídicího orgánu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 (dále jen „ŘO OPR“). Informace obsahuje mimo jiné údaje o tom, z jakého důvodu a jakým způsobem ŘO OPR Vaše osobní údaje zpracovává a jaká máte ve vztahu ke svým osobním údajům práva.


14.5.2018

Závěry ze semináře k organizacím producentů v akvakultuře

27.3. 2018 se uskutečnil na Ministerstvu zemědělství seminář OP Rybářství 2014 – 2020 na téma Organizace producentů v akvakultuře.


24.4.2018

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 12. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 - 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 388 KB)

zobrazit po