přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

5.8.2019

A výzva pro podávání žádostí na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.a, 20.B.b, 20.B.c, 20.B.d a pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.e, 20.B.f.

 

Termín pro podávání předběžných žádostí: od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019

Termín pro podávání žádostí: od 2. 9. 2019 do 27. 9. 2019

V roce 2018 bylo žadatelům umožněno podat Předběžnou žádost jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020. V případě, že některý z žadatelů v loňském roce pro rok 2020 předběžnou žádost nepodal, je nezbytné, aby tak učinil do 30.8.2019. V případě nových dotačních podprogramů 20.B.e, 20.B.f je nezbytné, aby žadatelé, kteří nepodali předběžnou žádost na zkrácené období od 1.4.2019 do 31.8.2019 s platností i pro rok 2020, tak učinili do 30.8.2019 pro rok 2020.

Předběžné žádosti a žádosti na program 20.B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na Odděleních příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Zásady pro rok 2019). Ministerstvo zemědělství vydává Zásady pro rok 2019 v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 429 z 24. schůze konané dne 21. 12. 2018.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.B. pro všechny podprogramy, pro plnění předmětu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 včetně příslušných sazeb, je uveden v příloze této Výzvy.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. na základě této Výzvy je, dle pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jeho čerpání.

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem