přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství k podání předběžných žádostí pro rok 2020 na národní dotační program 19.A.

16.5.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ pro plnění účelu dotace v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020 a pro podávání žádostí na národní dotační program 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ pro plnění účelu dotace v období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.

Termín pro podávání předběžných žádostí: od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019

Termín pro podávání žádostí: od 31. 5. 2019 do 28. 6. 2019

V roce 2018 bylo žadatelům umožněno podat Předběžnou žádost jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020. V případě, že tak některý z žadatelů v loňském roce pro rok 2020 předběžnou žádost nevyplnil, je nezbytné, aby tak učinil do 31. 5. 2019.

Předběžné žádosti a žádosti na program 19.A. se podávají na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu na odděleních příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen Zásady pro rok 2019). Ministerstvo zemědělství vydává Zásady pro rok 2019 v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 429 z 24. schůze konané dne 21. 12. 2018.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 19.A. pro plnění předmětu dotace v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020 je uveden v příloze této Výzvy.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 19.A. na základě této Výzvy je, dle pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jeho čerpání.

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli poskytnuta dotace.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem