přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na DP 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro rok 2020

4.9.2019

A Výzva k podávání žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 pro dotační podprogramy 20.C.a až 20.C.g.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Předběžné žádosti na dotační program 20.C se podávají v termínu do 30. 9. 2019.

V rámci víceletých předběžných žádostí bylo žadatelům umožněno podat Předběžnou žádost pro dotační období 2020 již v roce 2018. V případě, že některý z žadatelů tuto možnost nevyužil a Předběžnou žádost nepodal, je nezbytné, aby tak učinil nejpozději do 30. 9. 2019.

Vymezení dotačního programu 20.C. a jeho jednotlivých podprogramů 20.C.a., 20.C.b., 20.C.c., 20.C.d., 20.C.e., 20.C.f. a 20.C.g., na něž budou podávány tyto předběžné žádosti, vychází ze Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo zemědělství vydalo Zásady pro rok 2019 v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 429 z 24. schůze konané dne 21. 12. 2018.

Předběžná žádost a vyplněné tabulky č. 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e., 1.f., 1.g. a 1.h. se podle jejich předpokládaného plnění v dotačním období podávají v listinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném OPŽL SZIF.

Vzor předběžné žádosti na dotační program 20.C pro období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 včetně příslušných sazeb je uveden v příloze této Výzvy.

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.C. na základě této Výzvy je, dle pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jejich čerpání v příslušném dotačním období.

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat vlastní žádost o dotaci. Bez podání předběžné žádosti nebude žadateli dotace poskytnuta.

Dále MZe vyzývá k podávání Žádostí na dotační program 20.C „Zlepšení životních podmínek v chovu prasat“ pro plnění účelu dotace v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Žádosti se podávají v listinné podobě ve dvojím originálním vyhotovení na místně příslušném OPŽL SZIF. Vzor žádosti na dotační program 20.C včetně příslušných sazeb je uveden v příloze této Výzvy.

Termín pro podání žádostí: od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem