přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky projektů šlechtění realizovaných v průběhu let 2008-2013

Zveřejnění výsledků výzkumných programů realizovaných v letech 2008 - 2013 s podporou prostřednictvím dotačního titulu Podpora ozdravování polních a speciálních plodin - 3d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin.

Podpora byla poskytnuta v souladu s nařízením Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) - Úřední věstník L 214, 9. 8. 2008, s. 3.
Závěrečné zprávy, shrnující pětileté výstupy projektů šlechtění, uvádějí kromě seznamu genotypů a jejich stručné charakteristiky podrobné informace ke každému z projektů a budou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých žadatelů.

Přílohy