přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zásady pro poskytování dotací podle § 2 a §2d zákona o zemědělství

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou vydávány Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. Dokumenty týkající se konkrétního roku naleznete v příslušné podsekci.


zobrazit po
15.8.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí na dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.


5.8.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020

A výzva pro podávání žádostí na dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.a, 20.B.b, 20.B.c, 20.B.d a pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019 pro dotační podprogramy 20.B.e, 20.B.f.


8.7.2019

Manuál k dotačnímu programu 8.F. - Nákazový fond DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 66 KB)

Dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě §1, § 2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.


16.5.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podání předběžných žádostí pro rok 2020 na národní dotační program 19.A.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí na národní dotační program 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ pro plnění účelu dotace v období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020 a pro podávání žádostí na národní dotační program 19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ pro plnění účelu dotace v období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.


3.5.2019

Manuál k dotačnímu programu 20.B.

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019.


28.2.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podání předběžných žádostí pro rok 2019 na národní dotační program 20.B.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání Předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovech drůbeže na podprogramy 20.B.e.) a 20.B.f.) pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2020.


28.1.2019

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2019 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 57 KB)

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.


24.7.2018

Výzva MZe k podávání Žádostí pro rok 2018 na národní dotační program 20.B.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání Žádostí na národní dotační program 20.B. pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.


24.7.2018

Manuál k dotačnímu programu 20.B. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 214 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.


16.4.2018

Manuál k dotačnímu programu 20.B. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 193 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.

zobrazit po