přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zásady pro poskytování dotací podle § 2 a §2d zákona o zemědělství

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou vydávány Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. Dokumenty týkající se konkrétního roku naleznete v příslušné podsekci.


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
3.11.2017

Ozdravovací program DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 64 KB)

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice (dále jen „ČR“) od hospodářsky významných škodlivých organismů, kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním tohoto rozmnožovacího materiálu.


24.3.2017

Manuál k dotačnímu programu 20.B. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 204 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017.


22.3.2017

Zpřesnění Zásad DP 9.F.e a DP 20.B.c

Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2 d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017


13.2.2017

Informace k finančnímu vypořádání dotace podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 26 KB)

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).


1.2.2017

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem

MZe v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.


21.10.2016

Upozornění MZe a ČMSCH, a. s. pro žadatele dotačního podprogramu 20.A.b.

Ministerstvo zemědělství a Českomoravská společnost chovatelů, a. s. na základě některých dotazů upozorňují žadatele o dotaci v rámci národního dotačního podprogramu 20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky mastitid dojnic, že jednou z podmínek plnění pro přiznání dotace je, že žadatel zajistí u dojnic zapojených v kontrole mléčné užitkovosti metody A plošné stanovení počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka v souladu s platným zněním „Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti“ pro kontrolní rok 2016 – 2017.


23.9.2016

Zpřesnění Zásad DP 19.A. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2 d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016.


10.12.2014

Příloha - seznam škodlivých organismů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 310 KB)

Seznam virů a virům podobných škodlivých organismů, na které se testuje rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů, révy a chmele a četnost retestování.


10.12.2014

Studium a výzkum donorů rezistence genetických zdrojů révy vinné PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Závěrečná zpráva projektu Studium a výzkum donorů rezistence genetických zdrojů révy vinné za období 2008 - 2013.


10.12.2014

Ozdravení genotypů révy vinné od hospodářsky významných ozdravenní genotypů révy vinné PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 523 KB)

Závěrečná zpráva projektu Ozdravení genotypů révy vinné od hospodářsky významných virových onemocnění a ověření účinnosti testovacích metod v agroekologických podmínkách České republiky za období 2008 - 2013.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední