přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zásady pro poskytování dotací podle § 2 a §2d zákona o zemědělství

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou vydávány Ministerstvem zemědělství na příslušný kalendářní rok v návaznosti na schválený rozpočet. Dokumenty týkající se konkrétního roku naleznete v příslušné podsekci.


zobrazit po
28.2.2019

Výzva Ministerstva zemědělství k podání předběžných žádostí pro rok 2019 na národní dotační program 20.B.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání Předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovech drůbeže na podprogramy 20.B.e.) a 20.B.f.) pro plnění účelu dotace v období od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2020.


28.1.2019

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2019 DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 57 KB)

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.


24.7.2018

Výzva MZe k podávání Žádostí pro rok 2018 na národní dotační program 20.B.

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání Žádostí na národní dotační program 20.B. pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.


24.7.2018

Manuál k dotačnímu programu 20.B. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 214 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.


16.4.2018

Manuál k dotačnímu programu 20.B. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 193 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.


1.3.2018

Manuál k DP 20.C – verze z 1.3.2018 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 234 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.


Datum konání: 27.2.2018  13:00 – 15:00

Seminář pro žadatele o dotaci - dotační program 9.F.e. Regionální přenos informací

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele o finanční podporu z dotačního program 9.F.e. Regionální přenos informací pořádaný Odborem vědy, výzkumu a vzdělávání. Cílem semináře je…


13.2.2018

Manuál k dotačnímu programu 20.C. DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 217 KB)

Zlepšení životních podmínek v chovu prasat dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018.


29.1.2018

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2018

Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.


3.11.2017

Ozdravovací program PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 321 KB)

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen „NOPRM“) ovocných rostlin, révy a chmele v České republice (dále jen „ČR“) od hospodářsky významných škodlivých organismů, kterým se stanovují zásady a povinnosti spojené s ozdravováním tohoto rozmnožovacího materiálu.

zobrazit po