přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Začátkem letošního roku MZe vydalo publikaci 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Cílem bylo především podat souhrnné informace o historii a současném fungování Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity. Publikace je vydaná v české i anglické verzi.

Tato publikace věnuje prostor nejen historickému přehledu, struktuře a aktivitám celého Národního programu rostlin, ale také jednotlivým pracovištím. Každému pracovišti je zde věnována jedna kapitola, kde nalezneme informace týkající se stručné historie, pěstovaných odrůd a činností spojených s uchováním konkrétních genofondů. Činnost jednotlivých pracovišť spočívá mimo jiné i v poskytování genetických vzorků pěstovaných odrůd uživatelům pro potřeby šlechtění, vědy, výzkumu či vzdělávání.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem