přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Seznam suchých nádrží podle územní příslušnosti, které byly ve funkci v jednotlivých měsících roku 2020.

Seznam suchých nádrží podle územní příslušnosti, které byly ve funkci v jednotlivých měsících roku 2020.

Pro uplatnění náhrady škody na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách vybudovaných suchých nádrží sloužících k ochraně území obce, kraje nebo státu zveřejňuje Ministerstvo zemědělství na základě § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 203/2009 Sb. data počátku a ukončení rozlivu vody v suchých nádržích.

Seznam suchých nádrží, které byly ve funkci, je uveden v rámci územní působnosti jednotlivých státních podniků Povodí: