přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybníky

Cílem programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“ je posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130 podle schválené dokumentace je po dobu 2007–2015.

Administrace programu se řídí Pravidly poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich užití [podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů], která upravují podmínky pro poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora“).

Podle podmínek Pravidel žadatelem o podporu z programu 129 130 může být pouze právnická či fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele nebo organizační jednotky ČRS nebo MRS, které provozují chov a lov ryb minimálně na 20 ha vodních ploch, včetně předmětu podpory.

Formuláře a další podrobnosti jsou uvedeny v Pravidlech (viz příloha). Pro vyplnění formuláře S09 je nezbytné stažení aplikace „Program pro otevreni Dotacniho titulu.exe“, který je k dispozici na stránkách provozovatele EDSSMVS.

Přílohy

Související odkazy