přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k výpadku EDS/SMVS

14.2.2018

Vzhledem k tomu, že došlo v sobotu 10. 2. 2018 v 5:30 hod. k výpadku systému EDS/SMVS, bylo vedoucím oddělení provozu ICT a oddělením programového financování Ministerstva financí potvrzeno, že dostupnost portálu RISPF byla plně funkční celý pátek 9. 2. 2018 do 23:59:59 hod., tudíž všichni žadatelé měli stejnou možnost se zaregistrovat v řádném termínu. Protože v tento výše uvedený čas došlo již k vyčerpání částky určené na podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (výše disponibilní výzvy 130 mil. Kč), byl z tohoto důvodu zastaven příjem výzev.

Z důvodu pokračující odstávky systému EDS/SMVS a tudíž pokračující nedostupnosti portálu RISPF může nastat s velkou pravděpodobností situace, kdy žadatel nebude moci splnit podmínku dle Zásad, v části A, bod 1, odst. k) o doložení vytištěné a podepsané žádosti (spolu s přílohami předkládanými při registraci žádosti ve dvojím vyhotovení), doručit do 5 kalendářních dnů od podání žádosti elektronickou cestou na příslušné pracoviště SZIF. Protože žadatel nemůže momentálně vytisknout žádost z portálu RISPF na základě vyšší moci, bude tato 5 denní lhůta počítána ode dne opětovného spuštění plného provozu EDS/SMVS.

O dalším vývoji a plného spuštění systému EDS/SMVS Vás budeme zde neprodleně informovat.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem